Privātuma politika

SIA ELKS AK privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par privātuma praksi, personas datu apstrādes principiem, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem saistībā ar SIA ELKS AK uzturēto mājas lapu www.archeryanimals.com un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA ELKS AK, reģistrācijas nr. 49502002122, visa kontaktinformācija pieejama šeit.

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz [email protected].

Personas dati un to ieguve

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo klientu, sadarbības partneri un citu personu, kas tā vai citādā veidā ir saistīts ar SIA ELKS AK vai tā piedāvātajiem pakalpojumiem un/vai produktiem. 

SIA ELKS AK iegūst un apstrādā tikai tādus personas datus, ko Datu subjekts sniedz pats brīvprātīgi.

Personas datu kategorijas, kuras SIA ELKS AK lielākoties, bet ne tikai, iegūst un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte);

 • Kontaktinformācija, piemēram, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

 • Finanšu dati, piemēram, bankas vai maksājumu sabiedrības norēķinu konta numurs, kredītkartes/debetkartes dati;

 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts tiekas ar SIA ELKS AK pārstāvjiem vai sazinās ar SIA ELKS AK telefoniski, elektroniski, aizpilda interneta vietnē izvietotās anketas un citā tiešā saziņā.

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā SIA ELKS AK saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA ELKS AK izmanto iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu Datu subjektam pieprasītos pakalpojumus un informāciju,

 • apstrādātu Datu subjekta veiktos pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,

 • sniegtu Datu subjektam efektīvu klientu atbalstu, palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,

 • nosūtītu Datu subjektam informatīvus ziņojumus un citas tiešā mārketinga aktivitātes, ja Datu subjekts nepārprotami ir piekritis tādus saņemt, pie kam Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas datu apstrādes tiktāl, ciktāl tas ir saistīts ar tiešo mārketingu.

 • ievērotu normatīvo aktu prasības, tai skaitā nodot personas datus trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu SIA ELKS AK, Datu subjekta un citu personu likumīgās tiesības un intereses,

 • tirgus izpētes un statistikas veikšanai.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzībai SIA ELKS AK izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Datu subjekta personas dati ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

Personas datu glabāšana 

SIA ELKS AK glabā personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem SIA ELKS AK rīcībā esošajiem personas datiem, pieprasīt labot savus personas datus, kas nav precīzi, Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi, pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA ELKS AK tiesiskajām interesēm, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.

Ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību).


Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu Datu subjekta pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.

Sīkdatņu izmantošana

Šī interneta vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko lietotāja apmeklētās mājas lapas saglabā lietotāja datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Likums nosaka, ka mēs varam saglabāt sīkdatnes jūsu ierīcē, ja tie ir pilnīgi nepieciešams šīs vietnes darbībai. Citu veidu sīkdatnēm ir nepieciešama jūsu atļauja. Turpinot lietot mūsu interneta vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.

Šī var mājas lapa iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes.Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šīm sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.

 • Google Analytics sīkdatnes.Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.

 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes.Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.

 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes.Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Patīk", YouTube video. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivatelogs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choicesvai YourAdChoices.

Privātuma politikas atjaunošana

SIA ELKS AK ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā interneta vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.